BUXHET ZHVILLIMOR NË KUSHTE TË KRIZËS

Kolumna, Кumtesa|

4 Dhjetor 2021, Shkup – Procesi i miratimit të buxhetit më kujton thënien e ish-sekretarit... Read More → BUXHET ZHVILLIMOR NË KUSHTE TË KRIZËS

FINANCAT STABILE, VETËQEVERISJE E PËRGJEGJSHME LOKALE, SHËRBIME MË CILËSORE PËR QYTETARËT – REFORMË PËR AVANCIMIN E DECENTRALIZIMIT FISKAL

Kolumna, Кumtesa|

25 shtator 2021, Shkup – Ministria e Financave gjatë periudhës së kaluar punoi në mënyrë aktive... Read More → FINANCAT STABILE, VETËQEVERISJE E PËRGJEGJSHME LOKALE, SHËRBIME MË CILËSORE PËR QYTETARËT – REFORMË PËR AVANCIMIN E DECENTRALIZIMIT FISKAL

FORUMI EKONOMIK DHE FINANCIAR SHKUP -FEFSH 2021: RIMËKËMBJA EKONOMIKE DHE PËRSHPEJTIMI I RRITJES PAS KOVIDIT

Kolumna, Кumtesa|

18 shtator 2021 Shkup – Ministria e Financave në fillim të këtij muaji organizoi Konferencën e parë... Read More → FORUMI EKONOMIK DHE FINANCIAR SHKUP -FEFSH 2021: RIMËKËMBJA EKONOMIKE DHE PËRSHPEJTIMI I RRITJES PAS KOVIDIT

STIMUL FISKAL PËR RIMËKËMBJE, PËRSHPEJTIM TË RRITJES EKONOMIKE DHE KONSOLIDIM FISKAL

Kolumna, Кumtesa|

30 maj 2021, Shkup – Javën e kaluar u mbajt konferenca e parë e përbashkët shkencore e Ministrisë së... Read More → STIMUL FISKAL PËR RIMËKËMBJE, PËRSHPEJTIM TË RRITJES EKONOMIKE DHE KONSOLIDIM FISKAL

PLANI PËR FINANCIMIN E RRITJES SË PËRSHPEJTUAR EKONOMIKE: 5% RRITJE TË NORMËS SË BPV-SË, – INVESTIME TË REJA DHE BORXH PUBLIK STABIL

Kolumna, Кumtesa|

8 maj 2021, Shkup – Tërë bota, vitin 2021 e sheh si një vit të rimëkëmbjes ekonomike. Zbatimi i... Read More → PLANI PËR FINANCIMIN E RRITJES SË PËRSHPEJTUAR EKONOMIKE: 5% RRITJE TË NORMËS SË BPV-SË, – INVESTIME TË REJA DHE BORXH PUBLIK STABIL

AVANCIMI I DECENTRALIZIMIT FISKAL NË FUNKSION TË NDËRTIMIT TË SISTEMIT MË TË MIRË TË FINANCAVE PUBLIKE DHE ZHVILLIMIT EKONOMIK

Kolumna, Кumtesa|

21 mars 2021, Shkup – Javën e kaluar, Ministria e Financave e informoi Qeverinë se fillon me reformë... Read More → AVANCIMI I DECENTRALIZIMIT FISKAL NË FUNKSION TË NDËRTIMIT TË SISTEMIT MË TË MIRË TË FINANCAVE PUBLIKE DHE ZHVILLIMIT EKONOMIK

BORXHI PUBLIK NË FUNKSION TË RRITJES EKONOMIKE

Kolumna, Кumtesa|

Euroobligacioni në kushte të krizës më të madhe ekonomike botërore për riprogramimin e borxhit dhe... Read More → BORXHI PUBLIK NË FUNKSION TË RRITJES EKONOMIKE

KALIMI NGA SHPËTIMI DREJT RIVITALIZIMIT DHE RRITJES MË TË SHPEJTË EKONOMIKE

Kolumna, Кumtesa|

Krizë me përmasa botërore 8 shkurt 2021, Shkup – Viti i kaluar padyshim solli sfidën më të madhe me... Read More → KALIMI NGA SHPËTIMI DREJT RIVITALIZIMIT DHE RRITJES MË TË SHPEJTË EKONOMIKE

SHËNIM PËR KËTË VIT, PËR VITIN E ARDHSHËM DHE PRITSHMËRITË PËR EKONOMINË TONË NË PERIUDHËN E ARDHSHME 5 VJEÇARE

Kolumna, Кumtesa|

27 dhjetor viti 2020 Shkup – Në vazhdim është Shënimi i ministrit të Financave Fatmir Besimi për... Read More → SHËNIM PËR KËTË VIT, PËR VITIN E ARDHSHËM DHE PRITSHMËRITË PËR EKONOMINË TONË NË PERIUDHËN E ARDHSHME 5 VJEÇARE