Ndryshimi dhe plotësimi i Rregullores për zbatimin e Ligjit të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar;

Ndryshimi dhe plotësimi i Rregullores për zbatimin e Ligjit të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar;

Date

Sep 01 - 30 2024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *