Propozim i Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Procedurës Tatimore.

Propozim i Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Procedurës Tatimore.

Date

Oct 01 - 31 2024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *