Propozimi i Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Tatimit mbi të Ardhurat Personale;

Propozimi i Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Tatimit mbi të Ardhurat Personale;

Date

Oct 01 - 31 2024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *