Marrëdhëniet financiare ndërkombëtare

Marrëdhëniet financiare ndërkombëtare zhvillohen përmes bashkëpunimit me kreditorët bilateral dhe institucionet financiare multilaterale. Bashkëpunimi me kreditorët bilateral është më intensiv me institucionet e zhvilluara financiare nga më shumë vende. Bashkëpunimi me institucionet financiare multilaterale zhvillohet me: Grupacionin e Bankës Botërore, Fondin Monetar Ndërkombëtar (FMN), Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), Bankën Evropiane të Investimeve (BEI) dhe Bankën Zhvillimore të Këshillit të Evropës (CEB).

 

Bashkëpunimi bilateral

Bashkëpunimi me Republikën Federale të Gjermanisë

Bashkëpunimi me Japoninë

Bashkëpunimi me Francën

Bashkëpunimi me USAID-in

Bashkëpunim me institucione të tjera bilaterale dhe evropiane

 

Bashkëpunimi multilateral

Bashkëpunimi me Bankën Botërore

Bashkëpunimi me Fondin Monetar Ndërkombëtar

Bashkëpunimi me Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH)

Bashkëpunimi me Bankën Evropiane të Investimeve (BEI)

Bashkëpunimi me Bankën për Zhvillim të Këshillit të Evropës (CEB)

 

Ligjet për huazimet  nga vendet e jashtme

Ligjet për garanci të huazimeve nga vendet e jashtme

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.