Државни советници

Сузана Пенева

Државен советник за прашања од меѓународните финансии и хармонизација со ЕУ, и децентрализирано финансиско управување со ЕУ фондовите

02/3255-373
suzana.stoimceva@finance.gov.mk

Dzelal Ramadani

State Adviser in the field of strategic planning

02/3255-352
dzelal.ramadani@finance.gov.mk

Лилјана Ѓуровска

Државен советник за прашања од областа на трезорското работење

02/3255-557
liljana.gjurovska@finance.gov.mk

Невзат Велии

Државен советник за прашања од областа на трезорското работење

02/3255-587
nevzat.velii@finance.gov.mk

Виолета Стојановска Петровска

Државен советник за прашања од областа на трезорското работење

02/3255-558
mara.srezovska@finance.gov.mk

Оваа вест е достапна и на: Macedonian Albanian

Comments are closed.