Упатство за начинот на трезорско работење (Службен весник на Република Македонија бр.219/18)

Упатство за начинот на извршување на налозите за извршување кои ја задолжуваат Трезорската сметка или Здравствената трезорска сметка, односно сметката на должникот која се наоѓа во рамките на Трезорската сметка или Здравствената трезорска сметка (Службен весник на Република Македонија бр.171/10)

Упатство за дополнување на Упатство за начинот на извршување на налозите за извршување кои ја задолжуваат Трезорската сметка или Здравствената трезорска сметка, односно сметката на должникот која се наоѓа во рамките на Трезорската сметка или Здравствената трезорска сметка (Службен весник на Република Македонија бр.55/2013)

Упатство за начинот на евидентирање, распоредување и поврат на јавните приходи (Службен весник на Република Македонија бр.188/18)

Оваа вест е достапна и на: Macedonian Albanian

Comments are closed.