Тоше Пановски
– Раководител на одделение за Буџет и буџетска политика, Сектор за буџети и фондови;
-телефон за контакт: 02 3255 520;
-поштенска адреса за прием на пријави: ул. Даме Груев бр. 12 Скопје;
-електронска адреса за прием на пријави: ukazuvaci@finance.gov.mk

Процедура за заштитено внатрешно и надворешно пријавување во министерството за финансии – МФРМ.ПР.750.200/1

Оваа вест е достапна и на: Macedonian Albanian

Comments are closed.