Кumtesa|

29 nëntor 2022, Shkup – Ministria e Financave në muajin tetor të vitit 2022, përmes zbatimit të masave për kursim të energjisë elektrike, ka evidentuar konsum më të ulët për 44%, krahasuar me konsumin e energjisë elektrike në muajin e njëjtë të vitit 2021.

Kursimi është si rezultat i zbatimit të masave, jo vetëm në objektin qendror të Ministrisë së Financave, por edhe në 34 njësitë rajonale dhe 17 zyrat e thesarit në të gjithë vendin.

Të dhënat tregojnë se gjatë muajit tetor të vitit 2022, janë shpenzuar 100 mijë kWh më pak. Zbatimi i masave siguroi kursim të energjisë elektrike gjatë muajit shtator të vitit 2022 për 32%.

Ministria e Financave dhe të punësuarit e këtij institucioni do të vazhdojnë edhe në periudhën e ardhshme me zbatimin e masave të vendosura, të cilat mundësojnë shfrytëzimin racional të burimeve dhe njëkohësisht mbarëvajtjen e pandërprerë të të gjithë procesit të punës.

Masat e ndëmarra nga Ministria e Financave, janë pjesë e pakos së miratuar nga qeveria për uljen e konsumit të energjisë elektrike në institucionet shtetërore dhe publike, me qëllim që të ketë siguri gjatë furnizimit me energji elektrike gjatë dimrit. Pakoja përmban edhe rekomandime për kursime për popullatën dhe kompanitë.

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *