Кumtesa|

31 tetor 2023, Shkup – Lidhur me konkursin, në vazhdim i publikojmë nxënësit fitues, sipas kategorive. Pranuam një numër të madh punimesh dhe me këtë rast ju faleminderohemi të gjithë pjesmarrësve, ndërsa përgëzojmë fituesit.

Në Konkursin e publikuar për nxënësit e shkollave fillore me “Kursej me mençuri – jetoj më mirë: Investoj në të ardhmen time” arritën gjithësej 325 punime të nxënësve, nga të cilat 54 punime letrare – poezi, 50 punime letrare – tregime dhe 216 punime artistike – vizatime/vizatime digjitale.

 

NË KATEGORINË E PUNIMEVE ARTISTIKE PREJ KLASËS I – V FITUES JANË:

Bogdan Galev, kl. V, ShFK “Koço Racin” – Shkup

Adam Kallcoski, kl. II, ShFK “Goce Dellçev” – Prilep

Marija Trajkova, kl. II, ShFK “Risto Shuklev” – Negorci

 

NË KATEGORINË E PUNIMEVE ARTISTIKE PREJ KLASËS VI – XIX FITUES JANË:

Diora Shemshi, kl. VI, ShFK “Faik Konica” – Dobrosht, Tearcë

Meto Ivanovski, kl. IX, ShFK “Goce Dellçev” – Vinicë

Iva Josifoska, kl. VII, ShFK “Goce Dellçev” – Prilep

 

NË KATEGORINË E PUNIMEVE LETRARE – POEZI PREJ KLASËS I – V FITUES JANË:

Ana Alltanxhieva, kl. IV, ShFK “Sando Masev” – Strumicë

Katja Tomova, kl. III, Kolegji “Jahja Kemal” – Shkup

Mario Atanasov, kl. IV, ShF “Sinisha Stoilov” – Zrnovcë

 

NË KATEGORINË E PUNIMEVE LETRARE – TREGIME PREJ KLASËS VI – XIX FITUES JANË:

Viktor Dimov, kl. VIII, ShFK “Blazhe Koneski” – Veles

Edian Abduli, kl. VIII, ShFK “Ismail Qemali” – Gostivar

Daniella Teova, kl. VIII, ShFK “Vasil Glavinov” – Veles

 

Në konkursin e publikuar për nxënësit e shkollave të mesme me temën “Kursimi – një hap drejt pavarësisë financiare”, në afatin e caktuar, kanë arritur 50 ese.

 

NË KATEGORINË E ESEVE FITUES JANË:

Sara Jovanova, viti II, ShMEJQSh “Vasill Antevski – Dren” – Shkup

Ivana Prçkova, viti III, ShMK “Bogdanci” – Bogdanci

Ana Marija Smileska, viti IV, ShMK “Gostivar” – Gostivar.

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *