Институции на ЕУ

ОЛАФ – http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.htm

Европска комисија – http://ec.europa.eu/index_en.htm

Портал за поддршка на SFC – Систем за управување со фондови во Европската унија – https://ec.europa.eu/sfc/en/2007/anti-fraud

Делегација на Европската Унија во Република

Северна Македонија – https://eeas.europa.eu/delegations/republic-north-macedonia/

 

Национални Институции

Сектор за централно финансирање и склучување на договори (СФЦД) – https://cfcd.finance.gov.mk/

ИПАРД Агенција – http://ipard.gov.mk/mk/pocetna/

Секретаријат за европски прашања – http://www.sep.gov.mk/

Јавно обвинителство на Република Северна Македонија – http://jorm.gov.mk/?page_id=1727

Управа за финансиска полиција – https://finpol.gov.mk/

Оваа вест е достапна и на: Macedonian Albanian

Comments are closed.