Llogaria përfundimtare për 2020 Projekti i dytë

Llogaria përfundimtare e projektit të dytë MSIP për vitin 2023

Pasqyra financiare e auditimit 2020

SHPALLJE PËR ANGAZHIM PUNE NË KOHË TË CAKTUAR LIDHUR ME PROJEKTIN E DYTË PËR
PËRMIRËSIMIN E SHËRBIMEVE KOMUNALE – MSIP2

ToR – TERMS OF REFERENCES FOR THE FINANCIAL MANAGEMENT ASSISTANT

ToR – TERMS OF REFERENCES FOR THE ADMINISTRATIVE /OPERATIVE ASSISTANT

 

Projektet në vazhdim

  • Projektet nën hua

MUNICIPALITY OF ZELENIKOVO PROJECT APPRAISAL DOCUMENT FOR THE RECONSTRUCTION OF LOCAL ROAD V. ZELENIKOVO – V. STRAHOJADICA

MUNICIPALITY OF LIPKOVO PROJECT APPRAISAL DOCUMENT REGULATION OF PART OF MATEJACHKA RIVER

MUNICIPALITY OF VELES PROJECT APPRAISAL DOCUMENT FOR CONSTRUCTION OF CITY MARKET VELES

MUNICIPALITY OF KARPOSH PROJECT APPRAISAL DOCUMENT FOR RECONSTRUCTION OF LOCAL STREETS IN URBAN COMMUNITIES KARPOSH 1 AND KARPOSH 2

MUNICIPALITY OF KISELA VODA “IMPLEMENTATION OF A STORMWATER SYSTEM – IN PRZINO DISTRICT”

MUNICIPALITY OF KRIVA PALANKA PROJECT APPRAISAL DOCUMENT FOR “REGULATION OF PART OF THE MINOR RIVERBED OF THE RIVER KRIVA REKA – SECTION/PART 1 IN THE  MUNICIPALITY OF KRIVA PALANKA”

MUNICIPALITY OF KUMANOVO PROJECT APPRAISAL DOCUMENT FOR THE IMPROVEMENT OF PUBLIC MUNICIPAL SERVICES IN THE MUNICIPALITY OF KUMANOVO

MUNICIPALITY OF GjORCHE PETROV PROJECT APPRAISAL DOCUMENT “RE/CONSTRUCTION OF VARIOUS STREETS IN URBAN DISTRICTS OD GjORCHE PETROV MUNICIPALITY

MUNICIPALITY OF NEGOTINO PROJECT APPRAISAL DOCUMENT FOR RECONSTRUCTION OF STREETS “VELJKO VLAHOVIC”, “ENGELSOVA”, “PIRINSKA”, “PRVOMAJSKA”, “TIKVESHKA”, “VARDARSKA”, “GJOKO MISHEV”, “VANO TASHEV” AND PART OF STREET “MARKSOVA”

MUNICIPALITY OF BRVENICA PROJECT APPRAISAL DOCUMENT FOR “NEW COMBINET BACKHOE LOADER”

MUNICIPALITY OF SVETI NIKOLE PROJECT APPRAISAL DOCUMENT FOR “CONSTRUCTION OF STREETS IN THE MUNICIPALITY OF SVETI NIKOLE”

MUNICIPALITY OF  VALANDOVO PROJECT APPRAISAL DOCUMENT “PROCUREMENT OF MECHANIZATION FOR IMPROVEMENT OF THE COMMUNAL SERVICES IN THE MUNICIPALITY OF VALANDOVO”

MUNICIPALITY OF  SOPIShTE PROJECT APPRAISAL DOCUMENT “CONSTRUCTION OF SEWAGE NETWORK IN RAKOTINCI, MUNICIPALITY OF  SOPIShTE

MUNICIPALITY OF CHAIR PROJECT APPRAISAL DOCUMENT FOR RECONSTRUCTION OF WATER SUPPLY, SEWERAGE AND STORM DRAINAGE ON STREET DIZONSKA 15; 17; 19; 21; 23 AND 23a

MUNICIPALITY OF  GAZI BABA PROJECT APPRAISAL DOCUMENT FOR “CONSTRUCTION OF SEWAGE NETWORK AND WASTEWATER TREATMENT PLAN IN THE SETTLEMENT OD JURUMLERI, MUNICIPALITY OF  GAZI BABA”

MUNICIPALITY OF  KOCANI PROJECT APPRAISAL DOCUMENT FOR “CONSTRUCTION OF 11 LOCAL ROADS”

MUNICIPALITY OF CESINOVO OBLESEVO PROJECT APPRAISAL DOCUMENT FOR “CONSTRUCTION OF STREETS IN THE MUNICIPALITY OF CESINOVO OBLESEVO ”

  • Grant projekte

MUNICIPALITY OF  GAZI BABA PROJECT APPRAISAL DOCUMENT – GRANT APPLICATION “CONSTRUCTION OF THE FECAL SEWAGE NETWORK AND WASTER WATER TREATMENT PLANT FOR THE VILLAGE OF SMILKOVCI, MUNICIPALITY OF GAZI BABA”

MUNICIPALITY OF  KOChANI  PROJECT APPRAISAL DOCUMENT – GRANT APPLICATION “REGULATION OF THE SEGMENT OF THE KOChANSKA REKA”

MUNICIPALITY OF LIPKOVO PROJECT APPRAISAL DOCUMENT – GRANT  APPLICATION “RECONSTRUCTION OF THE LOCAL ROADS IN VIShTICA VILLAGE”

MUNICIPALITY OF MAVROVO ROSTUShE PROJECT APPRAISAL DOCUMENT – GRANT APPLICATION “CONSTRUCTION OF LOCAL ROAD PRISOJNICA-ADZIEVCI”

MUNICIPALITY OF KRIVA PALANKA – PROJECT APPRAISAL DOCUMENT – GRANT APPLICATION “REGULATION OF PART OF THE MINOR RIVERBED OD KRIVA REKA – SECTION/PART 3 IN LENGTH OF M IN MUNICIPALITY OF KRIVA PALANKA”

MUNICIPALITY OF MOGILA – PROJECT APPRAISAL DOCUMENT – GRANT APPLICATION “PROCUREMENT OF 5,5M3 VEHICLE FOR COLLECTION OF THE COMMUNAL SOLID WASTE FROM THE HOUSEHOLDS”

MUNICIPALITY OF STRUMICA – PROJECT APPRAISAL DOCUMENT – GRANT APPLICATION “CONSTRUCTION OF TWO SERVICE STREETS AND CONSTRUCTION OF THREE SEWERAGE COLLECTORS IN THE SETTLEMENT SOFILAR”

MUNICIPALITY OF PEHChEVO – PROJECT APPRAISAL DOCUMENT – GRANT APPLICATION “CONSTRUCTION OF LOCAL STREETS IN VILLAGE CRNIK”

MUNICIPALITY OF KISELA VODA PROJECT APPRAISAL DOCUMENT – GRANT APPLICATION “PROJECT FOR RECONSTRUCTION OF CARRIAGEWAY ON STREET “SERDAROT” TO THE SETTLEMENT POTSTANICA IN V. DRACEVO, MUNICIPALITY KISELA VODA”

MUNICIPALITY OF DOLNENI PROJECT APPRAISAL DOCUMENT – GRANT APPLICATION “PROCUREMENT OF COMBINED DIGGER FOR THE TRENCH AND MINI DIGGER WITH RUBBER BANDS

MUNICIPALITY OF KONChE PROJECT APPRAISAL DOCUMENT – GRANT APPLICATION “VEHICLE FOR COLLECTION AND TRANSPORTATION OF SOLID WASTE IN THE MUNICIPALITY OD KONChE

MUNICIPALITY OF DELCEVO PROJECT APPRAISAL DOCUMENT – GRANT APPLICATION “PURCHASE OF A FIREFIGHTING VEHICLE

MUNICIPALITY OF KISELA VODA PROJECT APPRAISAL DOCUMENT – GRANT APPLICATION “PROJECT FOR RECONSTRUCTION (REHABILITATION) OF CARRIAGEWAY ON STREET “1” IN V. USJE, MUNICIPALITY KISELA VODA

MUNICIPALITY OF TETOVO PROJECT APPRAISAL DOCUMENT – GRANT APPLICATION PROCUREMENT OF SPECIAL MUNICIPAL VEHICLES AND CONTAINERS FOR THE NEEDS OF PCE

MUNICIPALITY OF VRAPCHISHTE PROJECT APPRAISAL DOCUMENT – GRANT APPLICATION RECONSTRUCTION OF THE LOCAL ROAD FOR VILLAGE GRADEC – SETTLEMENT SHABANAGA

MUNICIPALITY OF ZELINO PROJECT APPRAISAL DOCUMENT – GRANT APPLICATION CONSTRUCTION OF ELEMENTARY SCHOOL IN SETTLEMENT OF CEROVO

MUNICIPALITY OF KAVADARCI PROJECT APPRAISAL DOCUMENT – GRANT APPLICATION RECONSTRUCTION OF THE WATER SUPPLY SYSTEM ON PART OF THE STREET “ILINDENSKA”, STREET “MARSHAL TITO” WITH ASPHALTING

 

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.