Besimi: Përkrahje makrofinanciare prej 100 milionë eurove nga BE-ja për Republikën e Maqedonisë së Veriut si përkrahje e politikave në kohë krize

Кumtesa|

6 shkurt 2023, Shkup – Bashkimi Evropian do t’i akordojë 100 milionë euro Republikës së... Read More → Besimi: Përkrahje makrofinanciare prej 100 milionë eurove nga BE-ja për Republikën e Maqedonisë së Veriut si përkrahje e politikave në kohë krize

Besimi: Efekti i BE-së është 850 euro të hyra masatare shtesë për banor në nivel vjetor

Кumtesa|

6 Shkurt 2023, Shkup — Rritja më e shpejtë ekonomike, standardi më i mirë i jetesës,... Read More → Besimi: Efekti i BE-së është 850 euro të hyra masatare shtesë për banor në nivel vjetor

MF: Pagesa e pagave, si dhe shpenzimet e tjera buxhetore, realizohen në bazë të mjeteve të siguruara në buxhetin e miratuar në Kuvendin e RMV-së.

Кumtesa|

3 shkurt 2023, Shkup – Procesi i pagesës së pagave për të punësuarit në sektorin publik është... Read More → MF: Pagesa e pagave, si dhe shpenzimet e tjera buxhetore, realizohen në bazë të mjeteve të siguruara në buxhetin e miratuar në Kuvendin e RMV-së.

Besimi: Mbetemi të përkushtuar për rritjen e pagave në Ministrinë e Financave, jemi duke punuar për zgjidhje sistemike

Кumtesa|

3 shkurt 2023, Shkup – Synimi për rritjen e pagave të të punësuarve në Ministrinë e Financave ishte... Read More → Besimi: Mbetemi të përkushtuar për rritjen e pagave në Ministrinë e Financave, jemi duke punuar për zgjidhje sistemike

MF: Pagesa e pagave, si dhe shpenzimet e tjera buxhetore, realizohen në bazë të mjeteve të siguruara në buxhetin e miratuar në Kuvendin e RMV-së.

Кumtesa|

3 shkurt 2023, Shkup – Procesi i pagesës së pagave për të punësuarit në sektorin publik është... Read More → MF: Pagesa e pagave, si dhe shpenzimet e tjera buxhetore, realizohen në bazë të mjeteve të siguruara në buxhetin e miratuar në Kuvendin e RMV-së.

Besimi: Mbetemi të përkushtuar për rritjen e pagave në Ministrinë e Financave, jemi duke punuar për zgjidhje sistemike

Кumtesa|

3 shkurt 2023, Shkup – Synimi për rritjen e pagave të të punësuarve në Ministrinë e Financave... Read More → Besimi: Mbetemi të përkushtuar për rritjen e pagave në Ministrinë e Financave, jemi duke punuar për zgjidhje sistemike

MF: Në kohën e reformave më të mëdha në financat publike, ndërmarrim masat e nevojshme për ruajtjen dhe përforcimin e kapaciteteve kuadrovike në administratën publike

Кumtesa|

Në kushtet e zbatimit të reformave më të rëndësishme në financat publike, të cilat janë parakusht... Read More → MF: Në kohën e reformave më të mëdha në financat publike, ndërmarrim masat e nevojshme për ruajtjen dhe përforcimin e kapaciteteve kuadrovike në administratën publike

Besimi: Tatimi i solidaritetit do të thotë përballim i përgjegjshëm i krizës sot, që të mos bartet barra mbi gjeneratat e ardhshme

Кumtesa|

1 shkurt 2023, Shkup – Tatimi i solidaritetit, i cili konsiderohet si tatim i njëhershëm dhe vlen... Read More → Besimi: Tatimi i solidaritetit do të thotë përballim i përgjegjshëm i krizës sot, që të mos bartet barra mbi gjeneratat e ardhshme

Besimi: Vitin 2022 e përfunduam me borxh publik në nivel prej 57.1%, ulje prej 3.9 pikë përqindje

Кumtesa|

31 janar 2023, Shkup – Borxhi publik prej 57.1%, që është për 3.9 pikë përqindje më i ulët se... Read More → Besimi: Vitin 2022 e përfunduam me borxh publik në nivel prej 57.1%, ulje prej 3.9 pikë përqindje

Politikat qeveritare kanë ruajtur dhe konfirmuar vlerësimin kreditor të Republikës së Maqedonisë së Veriut nga “Standard and Poor’s”

Кumtesa|

28 janar 2023, Shkup – Republika e  Maqedonisë së Veriut ka marrë konfirmim për politikat që zbaton... Read More → Politikat qeveritare kanë ruajtur dhe konfirmuar vlerësimin kreditor të Republikës së Maqedonisë së Veriut nga “Standard and Poor’s”

Close Search Window