Licences for Organizing Games of Chance in Slot Machine Club

Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за коцкање и обложување „МА ГАМИНГ“ ДООЕЛ Скопје, на ул.„Никола Вапцаров“ бр.7 во Скопје

Лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Трговското друштво „ДИВИЕН“ ДОО експорт-импорт Скопје на ул.„Иван Хаџиниколов“ бр.129 во Скопје

Лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за производство, трговија и услуги „Кинг Слот“ ДОО Кочани на ул.„Димитар Влахов“ бр.5 блок-А/87-кат СУ во Кочани

Лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за производство, трговија и услуги „Еурогејмс“ експорт-импорт ДООЕЛ Охрид на ул.„Партизанска“ бб зграда „Ремис“ во Охрид

Лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за угостителство и игри на среќа „ПРИНЦЕСС ХОТЕЛ И КАЗИНО“ ДОО Богородица Гевгелија во деловната просторија која се наоѓа на Граничен Премин Богородица во Гевгелија

Лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за за игри на среќа, производство, трговија и услуги „МАКТРИКС“ увоз-извоз ДОО Охрид во деловната просторија која се наоѓа на ул.„Партизанска“ бр.12 во Охрид

Лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштво за производство, трговија и услуги СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје во деловната просторија која се наоѓа на Булевар „Јане Сандански“ бр.79а-лок.4/5 во Скопје

Лиценца за приредување игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за производство, трговија и услуги „АСТРА ЕЛЕКТРОНИК КОМПАНИ“ ДОО Скопје во деловната просторија која се наоѓа во Населено место без уличен систем бр.место-викано Милци Богородица Гевгелија

Лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за приредување на игри на среќа „ГЛОБАЛ ГАМИНГ“ ДОО Скопје во деловната просторија која се наоѓа на ул.„Франклин Рузвелт“ бр.68/1-3А во Скопје-Центар

Лиценца за приредување игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за туризам, угостителство и услуги  „МАСТЕРБЕТ“ ДООЕЛ Скопје во деловната просторија на ул.„Маршал Тито“ бр.1  во Тетово

Лиценца за приредување игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за туризам, угостителство и услуги „МАСТЕРБЕТ“ ДООЕЛ Скопје во деловната просторија на ул.„Св.Климент Охридски“ бб во Охрид

Лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за трговија и услуги „СИТИ КЛУБ“ ДООЕЛ Кочани во деловната просторија која се наоѓа на ул.„Димитар Влахов“ бр.11 во Кочани

Лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за производство, трговија и услуги „КЛУБ СЛОТ 77“ увоз-извоз ДОО Битола во деловната просторија која се наоѓа на ул.„Марксова“ бр.1 во Прилеп

Лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за коцкање и обложување „МА ГАМИНГ“ ДООЕЛ Скопје за деловната просторија на ул.„Народен Фронт“ бр.19/1-18 во Скопје

Лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за угостителство и игри на среќа „ТХЕ-СЛОТС“ ДОО Скопје за деловната просторија на ул.„Илинденска“ бр.17 во Гевгелија

Лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за трговија и услуги „АПЕКС МК“ ДОО Скопје за деловната просторија на ул.„Маршал Тито“ бр.61 во Битола

Лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за услуги „ПОКЕРФЕЈС“ ДООЕЛ Скопје за деловната просторија на ул.„Теодосиј Гологанов“ бр.70 Б Скопје-Карпош

Лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за промет и услуги „СПОРТ-ЛАИФ ГЕЈМИНГ“ ДОО Скопје за деловната просторија на ул.„Кемал Сејфула“ бр.2Б во Скопје

Лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за приредување игри на среќа „Казино Меркур“ ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар на ул.„ЈНА“ бр.91 во Гостивар

Лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Трговското друштво „ДИВИЕН“ ДОО експорт-импорт Скопје за деловната просторија на ул.„Маршал Тито“ бр.108, Богданци 

Лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за туризам, угостителство и услуги „МАСТЕРБЕТ“ ДООЕЛ Скопје за деловната просторија на ул. „Љубљанска“ бр.6/1, Скопје-Карпош 

Лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за трговија и услуги „ПРО-БЕТИНГ“ ДОО увоз-извоз Скопје за деловната просторија на ул.„11-ти Октомври“ бр.1 во Ресен 

Лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за приредување игри на среќа „КАЗЗИНО МОЗЗАРТ“ ДОО Скопје за деловната просторија на ул.„Димтрие Чуповски“ бр.1Б, Центар, Скопје 

Лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за трговија и услуги „КИНГ ЕУРОПЕ“ ДОО увоз-извоз Гевгелија за деловната просторија на ул.„Маршал Тито“ бр.1, Стар Дојран

Лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за трговија, обложување и приредување на игри на среќа „Гаминг Професионал“ ДООЕЛ Тетово за деловната просторија на ул.„Борис Кидрич“ бр.4 во Тетово 

Лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за трговија и услуги „АПЕКС МК“ ДОО Скопје за деловната просторија на ул..„11-ти октомври“ бр.86-лок.1 во Скопје-Центар 

 

Licenses for Organizing Casino Games 

Лиценца за приредување на игри на среќа во казино на Друштвото за угостителство, туризам и услуги „МАКОТЕН“ ДОО Гевгелија, на граничен премин Богородица, хотел Фламинго, с. Богородица, Гевгелија

Лиценца за приредување на игри на среќа во казино на Друштвото за угостителство и игри на среќа „ПРИНЦЕСС ХОТЕЛ И КАЗИНО“ ДОО Богородица Гевгелија на ул.„Граничен премин Богородица“ во Гевгелија

Лиценца за приредување на игри на среќа во казино на Друштвото за угостителство, туризам и услуги „К.А.К.“ ДОО Скопје во деловната просторија „Ле Гранд“ казино-Битола која се наоѓа во состав на хотел „Епинал“ на ул.„Широк сокак“ бр.62 во Битола

Лиценца за приредување на игри на среќа во казино на Друштвото за угостителство, туризам и услуги „КАК“ ДОО Скопје во деловната просторија која се наоѓа во хотел „Холидеј Ин“ Скопје кој се наоѓа на ул.„Филип Втори Македонски“ бр.5 во Скопје

Лиценца за приредување на игри на среќа во казино на Друштвото за угостителство и туризам „ФОРТУНА ИНТЕРНАЦОНАЛ“ ДООЕЛ Гевгелија, во деловната просторија која се наоѓа во хотел „АПОЛОНИЈА“ Гевгелија кој се наоѓа на ул.„Гевгелиски Партизански Одред“ бр.1 во Гевгелија

Предлог-лиценца за приредување на игри на среќа во казино на Друштвото за угостителство, туризам и услуги „Макотен“ ДООЕЛ Гевгелија во деловната просторија во хотел „МЕРИОТ“ кој се наоѓа на ул.„Плоштад Македонија“ бр.7, Скопје 

 

Licenses for Organizing Betting Games

Лиценца за приредување игри на среќа во обложувалница на Друштвото за производство, трговија и услуги „КЛУБ СПОРТ 77“ увоз-извоз ДОО Битола за деловна просторија на ул.„Филип Втори Македонски“ бр.30 Трг.Ком.Безистен-Лок.12 во Битола

Лиценца за приредување на игри на среќа во обложувалница на Друштвото за промет и услуги „СПОРТ-ЛАИФ ТРЕЈД“ ДОО Скопје за деловната просторија на ул.„Иво Лола Рибар“ бр.70Б лок.20 и 21, Скопјe

Лиценца за приредување на игри на среќа во обложувалница на Друштвото за производство, градежништво, услуги, угостителство и трговија „Глобалкод“ увоз-извоз ДОО Скопје за деловната просторија на ул.„Партизански Одреди“ бр.47 во Скопје

Лиценца за приредување на игри на среќа во обложувалница на Друштвото за приредување на игри на среќа „МАКС БЕТ“ ДОО Скопје за деловната просторија на бул.„Јане Сандански“ бр.79А/001 кат, ПР-број 010 Аеродром, Скопје

Лиценца за приредување на игри на среќа во обложувалница на Друштвото за спортски обложувалници и игри на среќа, трговија и услуги „Златна копачка -еден“ ДОО Скопје за деловната просторија на ул.„Сава Ковачевиќ“ бр.47, Кисела Вода, Скопје.

Лиценца за приредување на игри на среќа во обложувалница на Друштвото за промет и услуги „БЕТ ТУ МАР“ ДООЕЛ Скопје во уплатно-исплатното место кое се наоѓа на ул.„Јане Сандански“ бр.64/2-1, Тетово

Лиценца за приредување игри на среќа во обложувалница на Друштвото за трговија и услуги „БАНАНА КИЦК“ ДОО експорт-импорт Тетово во уплатно-исплатното место кое се наоѓа на ул.„Благоја Тоска“ бр.1/5 во Тетово

Лиценца за приредување игри на среќа во обложувалница на  Друштвото за приредување игри на среќа „ДЕЛТА БЕТ“ ДООЕЛ Скопје во уплатно-исплатното место кое се наоѓа на Бул.Партизански Одреди бр.111/1-2 во Скопје

 

Оваа вест е достапна и на: Macedonian Albanian

Comments are closed.