Состојба на внатрешната ревизија на централно  ниво
CENTRALNO -31.05.2021

 

Список на внатрешни ревизори на централно ниво заклучно со мај 2021

 

Состојба на внатрешната ревизија на локално  ниво

LOKALNO - 31.05.2021

 

Список на внатрешни ревизори на локално ниво заклучно со мај 2021

 

 

 

 

 

 

Also available in: Macedonian Albanian

Comments are closed.

Close Search Window