Повици и објави

Конкурс за ученици од основното и средното образование по повод Светскиот ден на штедењето ‒ 31 октомври
01.10.2020

Врз основа на Одлуката за објавување конкурс за ученици од основното и средното образование по повод Светскиот ден на штедењето ‒ 31 октомври и одобрување средства O бр. 02-23372/1 од 24 септември 2020 година, Народната банка на Република Северна Македонија и Министерството за финансии на Република Северна Македонија, објавуваат

 

ПРОГРАМАТА НА ЕКОНОМСКИ РЕФОРМИ 2020 - 2022 ДОСТАВЕНА ДО ЕК
05.02.2020

Министерот за финансии официјално ја достави Програмата на економски реформи 2020-2022 до Европската комисија на 31.01.2020 година.
Повеќе информации за Програмата и процесот „Поедноставен европски семестар“ има во делот за Реформи.

Твининг проект за зајакнување на буџетското планирање и извршување вработува двајца асистенти
26.12.2019

Деталите за двете позиции ќе ги најдете во линковите подолу. Краен рок за аплицирање: 13 јануари 2020 година

https://eeas.europa.eu/delegations/republic-north-macedonia/72604/node/72604_mk

Програма на економски реформи 2020-2022
06.12.2019

Консултации за нацрт Програмата за економски реформи 2020 – 2022 година

ПОВИК ДО ЗАИНТЕРЕСИРАНИТЕ СТРАНИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ ЗА НАЦРТ ПРОГРАМАТА ЗА ЕКОНОМСКИ РЕФОРМИ 2020 – 2022 ГОДИНА

Ви го претставуваме поглавјето 5 Структурни реформи во 2020 - 2022 година од нацрт Програмата на економски реформи за 2020 – 2022 година (ПЕР 2020), која Владата на Република Северна Македонија ќе ја достави до Европската комисија до 31 Јануари 2020 година, по усвојување на нејзиниот текст.

Jавен повик за учество во процесот на јавна консултација за документи поврзани со заштита на животна средина и социјални аспекти од спроведување на проектот “Енергетска ефикасност во јавниот сектор“
07.11.2019

Министерството за финансии на Република Северна Македонија ја известува заинтересираната јавност дека планира да реализира проект за “Енергетска ефикасност во јавниот сектор”. Финансирањето на овој проект се планира да се обезбеди со средства од Светска Банка, според чии барања во делот на заштита на животната средина и социјалните аспекти, уште во раната фаза на подготовка на проектниот документ и процесот на одобрување, ќе се одржат јавни консултации со засегнатите страни на следните документи:

Pages