PLAN WITH TIME DEADLINES FOR THE PREPARATION OF A FISCAL STRATEGY

Budget process for 2024

Барање на податоци за Фискална стратегија 2020-2022 од 05.03.2019

https://ecirkular.finance.gov.mk/

Корисничко упатство за Буџетски циркулар

Барање на податоци за Фискална стратегија 2020-2022

Пропратно писмо и Насоки за подготовка на Буџетски циркулар за 2020 година

Обрасци за пополнување на Буџетски циркулар за 2020 година

Пропратно писмо и Насоки за подготовка на Буџетски циркулар за 2019 година

Обрасци за пополнување на Буџетски циркулар за 2019 година

Пропратно писмо и Насоки за подготовка на Буџетски циркулар за 2018 година

Обрасци за пополнување на Буџетски циркулар за 2018 година

Буџетски циркулар за 2017 година

Буџетски циркулар за 2016 година

Also available in: Macedonian Albanian

Comments are closed.

Close Search Window