МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ ЗА ОДБЕГНУВАЊЕ НА ДВОЈНОТО ОДАНОЧУВАЊЕ

Ред.бр. Сл. Весник Држава Датум на влегување во сила на договорот Датум на примена на договорот
1 152/2007 Австрија 20. јан. 2008 1. јан. 2008
2 107/2013 Азербејџан 12.авг.2013 1.јан.2014
3 16/1998 Албанија 2. сеп. 1998 1. јан. 1999
4 157/2010 Белгија* / /
5 96/2005 Белорусија 26. јан. 2006 1. јан. 2007
6 23/1999 Бугарија 24. сеп. 1999 1. јан. 2000
7 47/2007 В. Британија 8. авг. 2007 1. јан. 2008
8 86/2007 Германија 29. ное. 2010 1. јан. 2011
9 48/2000 Данска 14. дек. 2000 1. јан. 2001
10 7/2000 Египет / /
11 55/2009 Естонија 21. мај. 2009 1. јан. 2010
12 7/2002 Иран / /
13 157/2008 Ирска 23. јун. 2009 1. јан. 2010
14 34/1997 Италија 8. јун. 2000 1. јан. 2001
15 154/2012 Казахстан / /
16 103/2008 Катар 26. сеп. 2008 1. јан. 2009
17 49/1997 Кина 29. ное. 1997 1. јан. 1998
18 10/2012 Косово 13.апр.2012 1.јан.2013
19 115/2012 Kувајт / /
20 47/2007 Латвија 25. апр. 2007 1. јан. 2008
21 103/2008 Литванија 27. авг. 2008 1. јан. 2009
22 139/2012 Луксембург 23.јул.2013 1.јан.2014
23 123/2010 Мароко 14.сеп.2012 1.јан.2013
24 130/2006 Молдова 28. дек. 2006 1. јан. 2007
25 117/2011 Норвешка 1. ное. 2011 1. јан. 2012
26 17/1997 Полска 17. дек. 1999 1. јан. 2000
27 7/2002 Романија 16. авг. 2002 1. јан. 2003
28 7/1998 Русија 5. јул. 2000 1. јан. 2001
29 19/2010 Словачка 27. апр. 2010 1. јан. 2011
30 31/1998 Словенија 20. сеп. 1999 1. јан. 2000
31 8/1997 СР Југославија** 22. јул. 1997 1. јан. 1998
32 44/1999 Тајван 9. јун. 1999 1. јан. 2000
33 45/1995 Турција 28. ное. 1996 1. јан. 1997
34 21/1998 Украина 23. ное. 1998 1. јан. 1999
35 12/2002 Унгарија 14. мар. 2002 1. јан. 2003
36 7/2002 Финска 22. мар. 2002 1. јан. 2003
37 23/1999 Франција 1. мај. 2004 1. јан. 2005
38 13/1999 Холандија 21. апр. 1999 1. јан. 2000
39 17/1995 Хрватска 11. јан. 1996 1. јан. 1997
40 7/2002 Чешка 17. јун. 2002 1. јан. 2003
41 55/2000 Швајцарија 27. дек. 2000 1. јан. 2001
42 21/1998 Шведска 15. мај. 1998 1. јан. 1999
43 96/2005 Шпанија 1. дек. 2005 1. јан. 2006
* До отпочнувањето со примена на овој договор ќе се применува договорот кој поранешна СФРЈ го има склучено со Кралството Белгија
** Овој договор се применува во однос на Р. Србија и Р. Црна Гора
Извор: Министерство за надворешни работи на Република Македонија

 

Comments are closed.